Співпраця з ВНЗ III-IV рівнів акредитації

Після закінчення коледжу студент може про­довжити навчання із скороченим терміном (приймаються на ІІ або ІІІ курс без екзаменів) в університетах та інститутах:

 
Більшість наших випускників продовжує нав­чання у вищеперерахованих вузах на державній і контрактній формах навчання.